Archive for the ‘Hyper-V’ Category

Så er den da hel gal med Backup Exec, når man bruger Hyper-V. Backup Exec har brug for VHDmount for at kunne bruge sin GRT teknologi i backup jobs!

Så for at det skal lykkes skal man gøre følgende:

Start med at downloade Windows Virtual Server 2005 R2 x64 versionen. (Så længe den er supportere af Microsoft kan dette gøres). Programmet henter du hos på Microsoft Virtual Server

Herefter skal pakken installeres og dette kan gøres på to måder. Den første måde er at køre setup programmet og vælge custom install. Programmet skal installeres på default placering, nemlig på C:\ for at virke sammen med Backup Exec.

Metode 1:

313472b

313472c

313472D

313472e

313472f

313472g

I metode 2 udpakker vi setup.exe og bruger MSI pakken til at installere VHDMount. Dette kan gøres med følgende kommandoer:

Udpak Setup.exe:
setup.exe /c /t <drive letter>:\<path to the .msi file>For example, to extract “Virtual Server 2005 Install.msi” to C:\SetupFiles, type:setup.exe /c /t c:\SetupFiles

Unattend install:
msiexec /i “Virtual Server 2005 Install.msi” /qn ADDLOCAL=VHDMount

Det mærkelige er at både Windows 7 og Windows 2008 har native support for at mounte VHD filer igennem Diskpart. Dette kan Backup Exec desværre ikke bruge p.t.

For at mounte en VHD fil igennem Diskpart bruges følgende kommandoer:

Vælg VHD fil
sel vdisk file=”c:\VM\xp professional.vhd”

Attach disk
attach vdisk

Giv endelig feedback, hvis du finder en anden løsning.


You might also likeclose