Archive for the ‘Script’ Category

Dette script laver automatisk opstart af en service og starter servicen. Scriptet er simplet og følgende parameters kan bruges for at bestemme service startup:

0 boot
1 system
2 automatic
3 manual
4 disabled

I dette script sættes servicen “Secondary Logon” (seclogon) til automatisk op.

Set WshNetwork = WScript.CreateObject(“WScript.Network”)
Set objComputer = GetObject(“WinNT://” & WshNetwork.ComputerName & “,computer”)

Set objService = objComputer.GetObject(“service”, “seclogon”)
objService.StartType = 2
objService.SetInfo

objService.Start

You might also likeclose