Posts Tagged ‘NTP’

Der er ændret på den måde som NTP opsættes på Windows 2008 R2 serverene.

Den gamle kommando net time /setsntp:2.dk.pool.ntp.org kan ikke bruges mere og der skal køres følgende kommandoer fremtover:

Netdom /query fsmo
Viser hvor de forskellige FSMO roller befinder sig.

W32tm /config /manualpeerlist:2.dk.pool.ntp.org 1.europa.pool.ntp.org 2.europa.pool.ntp.org /syncfromflags:manual /reliable:yes /update
Sætter NTP servicen op.

W32tm /query /configuration
Viser den nuværende konfiguration.

Herefter vil NTP virker som korrekt.

You might also likeclose