For at blive klar til Windows 10 i din infrastruktur skal der installeres følgende komponenter:

MDT
Der skal laves nye Boot images til deployment af Windows 10 og MDT 2013 skal have installeret en update.
Samtidigt skal den nye ADK til Windows 10 installeres.

MDT 2013 Update 1 Now Available
http://blogs.technet.com/b/msdeployment/archive/2015/08/17/mdt-2013-update-1-now-available.aspx

What’s new in the Windows ADK
https://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/dn927348(v=vs.85).aspx

Windows 10 GPO
Der skal hentes og installeres ADMX templates i Central Store, således at Windows 10 GPO’er bliver indlæst korrekt.

Administrative Templates (.admx) for Windows 10
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48257

Group Policy Settings Reference for Windows and Windows Server
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25250

Available policies for Microsoft Edge
https://technet.microsoft.com/library/mt270204.aspx

KMS
KMS serveren skal have installeret en update og den nye private Windows 10 KMS nøgle skal aktiveres.

Update that enables Windows 8.1 and Windows 8 KMS hosts to activate Windows 10
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3058168

KMS Client Setup Keys
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj612867.aspx

Tools

Remote Server Administration Tools for Windows 10
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45520

The following two tabs change content below.
Jeg arbejder til dagligt med Active Directory, deployment og laver design, implementering og troubleshooting på Microsoft platformen.
You might also likeclose